disinfectcare nederland desinfecteren corona virus

Onze werkwijze


 • Definiëren van de te behandelen ruimten, waaronder ook de aansluitende ruimten waarbij de toegang beperkt zal zijn totdat de behandeling is voltooid;
 • Om mogelijke kruisbesmetting tot een minimum te beperken, worden alle benodigde apparatuur voor het uitvoeren van de behandeling naar de te behandelde ruimte gebracht;
 • De behandeling wordt uitgevoerd door adequaat getraind personeel dat is uitgerust met individuele voorgeschreven beschermingsmiddelen.
 • De desinfecterende middelen worden aangebracht in de te behandelde ruimte(n) met speciale apparatuur, waardoor de actieve stof blijft werken;
 • Na de inwerktijd wordt de ruimte geventileerd. Door goed te ventileren droogt de verneveling op en breekt het af in water en zuurstof;
 • Wanneer uit metingen blijkt dat de luchtkwaliteit aan de normeringen voldoet, wordt de ruimte weer vrijgegeven.

Waar dient u rekening mee te houden?


 • De brandalarmindicatoren moeten worden uitgeschakeld door middel van een beschermkap of door het systeem indien mogelijk centraal uit te schakelen.
 • Ventilatiesystemen die de lucht recirculeren hoeven niet te worden afgesloten. In ruimtes met overdruk moet de toevoer van verse lucht worden uitgeschakeld.
 • De DisinfectCare methode zorgt ervoor dat de ruimte(s) professioneel worden behandelt. Onze behandelmethode zorgt voor een desinfectie zonder oppervlaktebeschadiging. Deze methode zorgt ervoor dat de oppervlakken gedurende een korte periode na de behandeling worden blootgesteld aan de werkzame stof. Deze periode is de tijd tussen het in werking treden van het desinfectiemiddel en het opdrogen van de oppervlakken.
 • Tot ongeveer 1 uur na voltooiing van de behandeling is de behandelde ruimte niet toegankelijk. Dit is afhankelijk van de ventilatie en de locatie.

Wat dient u op uw locatie te doen alvorens de desinfectie?


Om de behandeling veilig uit te kunnen voeren en de maximale effectiviteit te bereiken, dienen de volgende stappen zorgvuldig uitgevoerd te worden:

 • Er mogen geen voedselproducten of medicijnen in de te behandelende ruimte aanwezig zijn.
 • Elektronische apparaten dienen uitgeschakeld te worden.
 • Alle materialen die door vocht beschadigd kunnen worden, dienen verwijderd te worden uit de te behandelen ruimte. Denk hierbij aan papieren voorwerpen, kunst en computers.
 • Producten welke in aanraking komen met voedingswaren zoals borden en bestek moeten veilig worden opgeborgen.
 • Onze medewerkers dienen steeds toegang te hebben tot de te behandelende en aansluitende ruimte.


De medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren zijn allen gescreend en zijn zich terdege bewust van het feit dat zij, als gast, bij u de werkzaamheden uitvoeren en zullen zich houden aan uw huisregels. De medewerkers genieten het vertrouwen om op een juiste manier om te gaan met uw eigendommen en zullen hiermee alleen in aanraking komen wanneer deze betrekking hebben op het uitvoeren van de werkzaamheden.

Neem contact met ons op

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u andere vragen.

Of heeft u interesse in de DisinfectCare zuil of onze andere producten.


Neem dan contact met ons op door middel van het contactformulier
of via ons telefoonnummer 0348-342142.

Stuurt u liever een mail? Deze kunt u sturen naar info@disinfectcare.nl