Waarom is desinfectie zo belangrijk?


Volksgezondheid: Epidemieën en andere zeer besmettelijke ziekten vormen toenemend een ernstig probleem voor de volksgezondheid. De huidige pandemie door de COVID-19 is daar een levend bewijs van.

Verspreiding vermijden door kennis: Onze jarenlange ervaring in het efficiënt en effectief bestrijden of verwijderen van virussen en bacteriën, zorgt ervoor dat besmetting en verspreiding van deze micro-organismen tot een minimum beperkt wordt.

Desinfectie biedt bescherming:  Desinfectie beschermd  tegen ziekte en uitval waardoor productieverlies tot een minimum beperkt wordt. Hoe sneller na contaminatie er gedesinfecteerd kan worden hoe minder kans op besmetting en verspreiding. 
Dit doen wij met een hoogwaardige professionele uitrusting, een team van getrainde collega’s, kennis en ervaring, en gerichte maatregelen.


Bescherm klanten en werknemers tegen infectie en besmetting

Bacteriën, virussen en schimmels vormen een hoog hygiënisch risico en daarom een ​​gevaar voor de gezondheid van de mens. 

Hepatitis, Noro-virus, E. coli, salmonellose of zelfs varkensgriep - de lijst van mogelijke ziekteverwekkers is zo lang als de risico's die gepaard gaan met een besmetting.

Naast de enorme gezondheidsrisico's van virussen, allergieën en vergiftigingen, zijn er mogelijk ernstige financiële nadelen voor bedrijven, met name vanwege:

  • ziekteverzuim van de werknemers
  • Product- en materiaalverliezen
  • imagoschade
  • Schadeclaims of in de ergste gevallen aanleiding tot vervolging wegens nalatigheid van toepasselijke hygiëne wetten.Zorgplicht

Het desinfecteren van oppervlakken & objecten is onderworpen aan wetten, richtlijnen, Arbo besluiten, verordeningen en normen:

Arbeidsomstandighedenbesluit :

Als werkgever dient u kennis te hebben en te acteren naar de inhoud van het arbeidsomstandighedenbesluit.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2020-02-01/#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf3_Artikel4.4

Werkgroep Infectie Preventie (WIP): Richtlijnen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten bij de mens. (https://www.rivm.nl/werkgroep-infectie-preventie-wip)

Landelijke Centrum Hygiene en veiligheid (LCHV) : Hygienerichtlijnen opgesteld voor de publieke gezondheidszorg. (https://www.rivm.nl/abonneren/lchv-nieuwsbrief)

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) : Risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen opgesteld voor bedrijven die voedingsmiddelen verwerken voor derden.
(https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/hazard-analysis-critical-control-point-haccp)

Preventie van nosocomiale infecties : Dit zijn in de volksmond de ziekenhuisinfecties dus het is een infectie die ontstaan is in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Functionele hygiëne maatregelen zijn van toepassing in de gezondheidszorg.

Werkgevers aansprakelijkheid :  Artikel 7:658 van het BW regelt de verplichtingen van de werkgever op gebied van aansprakelijkheid in geval van letsel of arbeidsongeval. Niet verzorgen van de werkomgeving (lees desinfecteren) kan tot schade leiden bij de medewerker. Een werkgever dient goed beheer aan te tonen om aansprakelijkheid te vermijden in geval van besmetting van medewerkers tijdens de werkuren.

Neem contact met ons op

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u andere vragen.

Of heeft u interesse in de DisinfectCare zuil of onze andere producten.


Neem dan contact met ons op door middel van het contactformulier
of via ons telefoonnummer 0348-342142.

Stuurt u liever een mail? Deze kunt u sturen naar info@disinfectcare.nl